Senare start, upp till 24 tim.

Textilvård enligt tidsschema
Med senare start kan du upp till 24 timmar i förväg bestämma när det valda programmet ska starta. Detta är särskilt fördelaktigt om programtiden t.ex. ska vara avslutad när en ny arbetsdag börjar.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.