Obalansövervakning

Välbalanserad centrifugering
Vid centrifugering möjliggör den elektroniska obalansövervakningen optimalt centrifugeringsresultat. Dessutom reducerar den mekanisk belastning och bidrar därför till en ökad livslängd för maskinen – även vid höga centrifugeringsvarvtal
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.