Registrering av driftdata

Registrering, spara protokoll, analysering
Registrering av driftdata blir allt viktigare. Den sker med hjälp av en modul som sparar alla processdata från de sista 300 programkörningarna. Via manöverenheten i Profitronic M-styrningen kan dessa data hämtas upp, protokollföras och analyseras, t.ex. för processdokumentation, för optimering av processförlopp eller för omfattande ekonomiska beräkningar.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.