Övervakning av ledningsförmåga

Säkerhet genom kontroll
Den integrerade sensorn för ledningsförmåga mäter konstant vattnets nödvändiga ledningsförmåga enligt normen EN 13060. Om ledningsförmågan inte motsvarar den föreskrivna normen, så visas ett felmeddelande i displayen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.