Enkel dataöverföring

WiFi-Dongle-Key
Som tillval kan kommunikation skapas via wifi. På detta sätt kan datan överföras extra lätt till andra programvarusystem.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.