När disken missfärgas

Disken är klar men när du tittar in i diskmaskinen kan du ibland få en färgglad överraskning: Disken är missfärgad när du tar ut den. Detta beror på livsmedel, som tomatsås, grönsaker, te eller kaffe som kan lämna svåra missfärgningar efter sig.

Kaffekopp välter och bildar en fläck.

Varför blir disken missfärgad?

Missfärgningen påverkas av vad det är för livsmedel.

Ytterligare faktorer som bidrar:

  • Kontakttiden
  • Livsmedlets temperatur
  • Diskgodsets material och skick.

Även släta och fasta ytor kan missfärgas.

Varför skadas disken?

Om missfärgningarna endast är ytliga kan de normalt behandlas och tas bort genom rengöring. Är ytan skadad är det svårare att få bort missfärgningarna. Sådana skador uppstår i vardagen om till exempel knivar eller gafflar repar ytan eller om disken staplas på varandra.

Hur kan man bearbeta missfärgningar?

En metod som kan användas för att till exempel bearbeta bruna missfärgfärgningar i kaffekoppen är blekning. Till detta använder man ett rengöringsmedel med blekningskomponenter (till exempel aktivt klor eller aktivt syre). Vid blekning oxideras färgämnen under diskningen och missfärgningarna blir därmed “osynliga”.

Varför är plast en särskilt “svår nöt”?

Med plast kan även blekning leda till ett oönskat resultat. En anledning är den kemiska konstruktionen. Plast består av otaliga kolämnen som är förbundna med varandra. Livsmedlens färgpigment lagras permanent i strukturen och det är inte längre så enkelt att få bort missfärgningarna. Om det dessutom är repor i ytan fastnar pigmenten särskilt lätt i plasten. Färgpigment som en gång fastnat där kan inte tas bort, varken kemiskt eller mekaniskt. Sådana missfärgningar är då permanenta och kan varken tas bort genom skrubbning eller blekning.

Hur undviker man missfärgningar?

Porslin som är mycket smutsigt av livsmedel och drycker som innerhåller mycket färgämnen ska sköljas av direkt efter användning. Grova matrester ska också avlägsnas så att så lite torkar fast som möjligt. Observera: Om det till exempel ställs en tallrik med tomatsås i diskmaskinen så kan färgpigmenten lösas upp och komma i kontakt med annat diskgods som då missfärgas.

Slutsats

Livsmedel som tomatsås kan inte bara skapa svårtborttagna fläckar på bordsdukar, de kan även orsaka oönskade missfärgningar på plastdelar. I båda fallen gäller: Missfärgningar är irriterande, men de behöver inte vara permanenta. Den som snabbt utför åtgärder och använder rätt medel kan fortsätta att njuta länge av sin bordsduk – och sitt porslin.