En smidig väg till hygien

Ett läppstiftsavtryck på rödvinsglaset, matrester på gaffeln, fläckar på tallriken: Gästerna vill inte ha smutsigt porslin på bordet. Det är det första intrycket som gäller! Vi ger information samt tips och tricks så att du gör ett bra intryck redan från början.

Köksanställd sköljer av använt porslin i ett sjukhuskök

Diskfaktorer som samarbetar

Vilka faktorer är viktiga för ett rent diskresultat?

Det finns fyra faktorer som är avgörande för varje diskning:

  • Temperatur
  • Tid
  • Kemi
  • Mekanik

Hur hänger diskfaktorerna samman?

Alla fyra diskfaktorer kan väljas nästan helt fritt och ställas in med olika balans.
Viktigt: Den som ändrar två eller fler faktorer måste alltid anpassa samspelet mellan dessa exakt för att uppnå samma rengöringsresultat. Exempel: En reducering av temperaturen kan kompenseras av att man samtidigt förlänger tiden.

Vad är Sinners cirkel?

Sinners cirkel beskriver verkningsmekanismen mellan de fyra ovan nämnda faktorerna, med vilka rengöringsprocessen styrs. Sitt namn har den fått från kemisten Herbert Sinner.

Bild av en köksanställd som fördiskar tallrikar i ett sjukhuskök

Exempel på Sinners cirkel: När man diskar för hand är andelen mekanik (skrubbning med borsten) särskilt hög.

1 – Temperatur
2 – Kemi
3 – Mekanik
4 – Tid

Påfyllning av salt i en Miele Professional-diskmaskin

Vid diskning i en hushållsdiskmaskin är andelen mekanik reducerad genom mer effektiva diskmedel (kemi) och längre disktider (tid).

1 – Temperatur
2 – Kemi
3 – Mekanik
4 – Tid

Vilken effekt har de använda faktorerna?

Temperatur

Temperaturen löser inte bara snabbare upp diskmedlets eller spolglansens innehåll, utan påverkar även borttagningen av smutsen från diskgodset (särskilt fett). Viktigt: Temperaturen måste alltid väljas utifrån aktuellt diskgods och smutsighetsgrad. Vissa material tål inte höga temperaturer (till exempel glas). Höga temperaturer kan även förändra strukturen hos vissa typer av smuts, så att den blir svårare att få bort (till exempel äggvita).

Tid

Ju längre disktid, desto bättre rengöringseffekt – en lång diskning och blötläggning där emellan har en positiv effekt på resultatet. Om målet däremot är en så kort disktid som möjligt, behöver övriga faktorer anpassas utifrån det, för att kompensera den korta disktiden.

Kemi

Kemi (diskmedlet) har uppgiften att lösa upp smutsen. Vid användning av processkemikalier handlar det om att medlet har rätt dosering, koncentration och kvalitet. Vissa ämnen bidrar till perfekta disk- och hygienresultat oberoende av nedsmutsning (fett, äggvita, missfärgningar) – diskmedlets kemiska sammansättning kan ha en mild eller aggressiv verkan. Ju högre dosering eller aggressivare sammansättning, desto bättre rengöringseffekt. Tänk på: För aggressiva ämnen eller hög dosering kan skada diskgodset och maskinen.

Mekanik

Faktorn mekanik ser till att smutsen tas bort från disken. Vid handdisk är det borsten som är mekaniken, vid maskinell diskning är det cirkulationen av vatten genom pumparna och spolarmarna som utgör denna funktion.

Vilken betydelse har vattnet?

Vatten är ett oumbärligt hjälpmedel under diskning. Det behövs för att lösa upp kemikalierna, ta upp temperaturen och sköljas mekaniskt på diskgodset. Vattnets kvalitet har en stor påverkan på resultatet – viktigt: Bara för att man kan dricka vattnet så är det inte säkert att det är lämpligt för diskning.

Slutsats

För bra rengöringsresultat är det extra viktigt med en rätt inställd diskmaskin och perfekt anpassade diskkemikalier – det optimala samspelet mellan de fyra faktorerna i Sinners cirkel garanterar rätt arbetsprocesser i köket och lämnar ett glänsande intryck hos gästerna.