PW 6323 [EL MF] - Kvalitet

Visa produkt
Går att köra under med truck

Enkel transport

Hygientvättmaskinerna kan transporteras till den önskade platsen för slutanvändning utan krävande demonteringsarbeten. Detta möjliggörs genom att en truck fritt kan köra in under maskinsockeln.
Högutvecklad asynkronmotor

Högpresterande och tyst

Den högutvecklade asynkronmotorn med frekvensomriktare ger din maskin maximal effekt och livslängd – genom mjukstart under startfasen och en extremt mjuk gång även vid höga varvtal. På så sätt minskar buller och vibrationer vid drift så mycket som möjligt.