PLW 8615 [EL CT] - Höjdpunkter

Visa produkt
Exklusivt hos Miele
EasyLoad-system** Tyskt patent DE 102 017 129 786 A1 och DE 102 017 129 799 A1 

Lätt att fylla på med EasyLoad

EasyLoad-systemet gör rengöringen av laboratorieglas betydligt snabbare, enklare och säkrare. Den största fördelen med det nya systemet är att du snabbt och enkelt kan placera disken på dysorna, eftersom du inte längre behöver anpassa hållarnas höjd, tack vare det intelligenta samspelet mellan dysorna och hållargallret. Detta gör att disken alltid kan placeras optimalt.
Programmerbar styrning

Större flexibilitet

Tack vare den programmerbara styrningen kan varje användning anpassas enligt dina behov. Man kan skapa och spara individuella program. På så sätt uppfylls de specifika kraven på rengöringen optimalt.
Modulära diskhållare

Flexibel insats för diskhållare

De flexibla diskhållarna från Miele Professional kan användas på flera olika sätt för placering av disken. Med ett lågt antal diskhållare i kombination med ytterligare moduler och insatser kan diskhållarna enkelt anpassas till disken. Därmed kan man optimera kostnaderna och utrymmet.
Exklusivt hos Miele
Kombitank

Effektiv användning av resurser

Beroende på behov kan tanken användas som återvinnings- och/eller förvärmningstank. På så sätt optimeras batchtiden och resursanvändningen.
Exklusivt hos Miele
Smart 2-pumpsteknologi

Avgörande för felfria resultat

2-pumpsteknologin är kärnan i laboratoriediskmaskinerna från Miele. Den varvtalsvariabla pumpen för korgkoppling är speciellt flexibel. Med denna pump anpassas spoltrycket och vattenbehovet till de aktuella kraven – högt tryck möjliggör borttagning av envis smuts, lågt tryck ser till att skölja av disken. Detta garanterar en minimal resursförbrukning vid högsta rengöringseffekt.
Övervakning av ledningsförmåga

Säkerhet genom kontroll

Rester av rengöringsmedel som fortfarande finns kvar under den sista diskfasen kan påverka prepareringsresultatet. Övervakningen av ledningsförmågan i diskvattnet gör det möjligt att upptäcka sådana rester och reducera dem till en definierad nivå genom fortsatt sköljning. Därmed blir prepareringen säkrare, mer materialskonande och dessutom reproducerbar.
Spolarmsövervakning

Säkerhet genom kontroll

För att få optimala rengörings- och desinfektionsresultat måste spolarmarnas varvtal alltid ligga inom ett i förväg fastställt intervall. Genom beröringsfri övervakning av alla spolarmar kan problem med exempelvis skumbildning eller blockerande diskgods upptäckas i god tid. Därmed bidrar spolarmsövervakningen till säker reproduktion av den validerade prepareringskvaliteten.