PLW 8615 [EL CT] - Användarkomfort

Visa produkt
Centraldosering

Klar för anslutning

Diskdesinfektorerna är redan vid leverans förberedda för anslutning till en centraldosering. Därför passar de perfekt för användning inom alla områden med en extra hög genomströmning.
Förvaring för rengöringsmedel

Idealisk förvaring

Inställningsfacket för flytande medel möjliggör bästa möjliga överblick, renlighet och ergonomi. Beroende på enhetsmodell är den redan integrerad i rengörings- och desinfektionsenheterna som standard eller finns tillgänglig som valfritt tillbehör. Beroende på krav kan passande antal och storlek ställas in på behållaren.
Exklusivt hos Miele
EasyLoad-system** Tyskt patent DE 102 017 129 786 A1 och DE 102 017 129 799 A1 

Lätt att fylla på med EasyLoad

EasyLoad-systemet gör rengöringen av laboratorieglas betydligt snabbare, enklare och säkrare. Den största fördelen med det nya systemet är att du snabbt och enkelt kan placera disken på dysorna, eftersom du inte längre behöver anpassa hållarnas höjd, tack vare det intelligenta samspelet mellan dysorna och hållargallret. Detta gör att disken alltid kan placeras optimalt.
Programmerbar styrning

Större flexibilitet

Tack vare den programmerbara styrningen kan varje användning anpassas enligt dina behov. Man kan skapa och spara individuella program. På så sätt uppfylls de specifika kraven på rengöringen optimalt.
Högsta användningskomfort

7-tumstouchdisplay med intuitiv manövrering

7-tumsfärgdisplayen är plant integrerad i maskinens front, vilket gör maskinens yta lätt att sköta. Tack vare den intuitiva touch-styrningen kan alla nödvändiga inställningar göras enkelt och säkert. Användaren får all maskininformation snabbt och översiktligt i displayen.
Modulära diskhållare

Flexibel insats för diskhållare

De flexibla diskhållarna från Miele Professional kan användas på flera olika sätt för placering av disken. Med ett lågt antal diskhållare i kombination med ytterligare moduler och insatser kan diskhållarna enkelt anpassas till disken. Därmed kan man optimera kostnaderna och utrymmet.