PG 8593 [WW AD OIL] - Användarkomfort

Visa produkt
AutoClose*Patent: EP 1 733 675 B1

Automatisk luckstängning

Ett bekvämt och smidigt arbetsflöde – detta möjliggör Miele AutoClose: det räcker med en lätt kontakt mellan dörr och enhet och rengörings- och desinfektionsenheter stängs helt automatiskt.
Snabbvalsknappar

Snabbval av favoritprogram

Direktvalsknappar gör det möjligt för användaren att enkelt och snabbt välja och starta program som används ofta med endast en fingertryckning. Användaren kan ändra tilldelningen av ett program till en direktvalsknapp enligt egna önskemål och på så sätt perfekt anpassa den till det individuella arbetsförloppet.
Förvaring för rengöringsmedel

Idealisk förvaring

Inställningsfacket för flytande medel möjliggör bästa möjliga överblick, renlighet och ergonomi. Beroende på enhetsmodell är den redan integrerad i rengörings- och desinfektionsenheterna som standard eller finns tillgänglig som valfritt tillbehör. Beroende på krav kan passande antal och storlek ställas in på behållaren.
Patenterad saltbehållare i luckan

Fyll på salt enkelt och bekvämt

Saltbehållaren kan fyllas med ca. 2 kg och är integrerad i maskinluckan. Detta möjliggör en särskilt ergonomisk påfyllning vid halvöppen lucka. Användaren behöver varken böja sig eller lyfta ur tunga insatser ur maskinen.