PG 8593 [WW AD] - Nätverkskapacitet

Visa produkt
Ethernet-gränssnitt

Kabelbunden kommunikation

Ethernet-gränssnittet är den universella lösningen för datautbyte. Detta gränssnitt har en speciellt hög funktionalitet jämfört med andra gränssnitt. Det innebär att produkter enkelt kan anslutas till befintliga nätverk på plats, till exempel till dokumentationssystem.
Seriellt gränssnitt RS 232

Enkelt datautbyte

RS 232-gränssnittet kan utvidgas till ytterligare kommunikationsstandarder som ethernet, wifi och USB med hjälp av vanliga, extra IT-komponenter. Dessa IT-komponenter kan köpas från tredje parts-leverantörer. För riskfri hantering av data rekommenderar Miele Professional användning av säkra infrastrukturer, samt att man avstår från att ansluta maskinerna direkt till internet.