PG 8583 [WW AD LD] - Prepareringsresultat

Visa produkt
Integrerad vattenavhärdare

Rena resultat

Mineralämnen i kranvattnet kan störa rengöringsprocessenbroch skapa avlagringar på instrumenten och i enhetenbr. Diskdesinfektorerna från Miele är från fabriken utrustade med en vattenavhärdare som i hög grad avlägsnar härdande jonerbrur kranvattnet. Vid mycket hårtbrkranvatten och på mottagningar med många instrumentbrkan det vara lönsamt att dessutom genomföra en fullständig avmineralisering avbrvattnet.
Uppvärmningspump med variabelt varvtal**Patent: EP 1 047 334 B2Patent: EP 1 247 993 B1

Själva hjärtat för prickfria resultat

Den varvtalsvariabla värmepumpen är hjärtat i rengörings- och desinfektionsenheterna från Miele Professional och är en speciellt utmärkande faktor. I de enskilda programblocken är pumpens varvtal och därmed spoltrycket anpassat till de aktuella kraven – med ett högt tryck kan man ta bort envis smuts, medan ett lägre tryck garanterar att all disk blir blöt.
EcoDry tack vare patenterad AutoOpen-funktion*Patent: DE 102 007 008 950 B4

Bekvämt torkningsstöd

Efter programmets slut öppnas luckan automatiskt tack vare funktionen AutoOpen, så snart som temperaturen i diskutrymmet sjunkit till under 70 °C. Restfukt kan därför lätt komma ut ur diskutrymmet och diskgodset torkar snabbare.
Optimalt disktryck

Rent resultat

Väsentligt för tillräcklig och lönsam rengöring är trycket, med vilket diskvattnet leds genom spolarmarna och injektordysorna. Med ett högt tryck kan man ta bort envis smuts, medan ett lägre tryck garanterar att all disk blir blöt. Rengörings- och desinfektionsenheter från Miele Professional förenar båda dessa fördelar med ett spoltryck som bestäms efter behov.
Optimal rengöringseffekt

Universellt användbara

Diskdesinfektorer från Miele ger optimala rengöringsresultat i olika användningsområden. Detta möjliggörs genom kombinationen av innovativa och beprövade tekniska egenskaper – från perfekt anpassat spoltryck via konstruktivt optimerade korgar och partikelfilter till spolarmsövervakning – och inte minst genom specifika diskprogram för olika användningsområden.
Materialet skonas och värdet bevaras

Ditt diskgods är i bästa händer

Rengörings- och desinfektionsenheter från Miele Professional uppnår enastående rengöringsresultat samtidigt som den värdefulla disken hanteras med högsta möjliga aktsamhet. Detta är främst möjligt på grund av de många användningsspecifika program, som testats och rekommenderas av ledande instrument-/laboratorieglastillverkare.
Perfekt rengöring av ihåliga instrument

Rent runtom

Komplexa ihåliga instrument, främst sådana för minimalinvasiv- och robotkirurgi, laboratorieglas med liten diameter samt roterande instrument ställer extra höga krav på maskinell rengöring. För optimalt resultat har rengörings- och desinfektionsenheter från Miele Professional ett intelligent system med optimerad spolteknik, användningsspecifika insatser och avstämda program.
Innovativa rengöringsprogram

Rengöring med perfektion

I mer än 50 år bedriver Miele Professional kontinuerligt forskning och utveckling inom rengörings- och desinfektionsområdet. Specialprogram som Orthovario, Oxivario, Robotvario eller Anorganica och Organica har utvecklats tack vare denna årtiondelånga erfarenhet.