Om Miele

Om Miele

Högsta kvalitet är vår ledstjärna - Immer besser är vårt gemensamma mål.

Som enda producent testar vi våra produkter för en drifttid på upp till 30 000 drifttimmar. Vare sig det handlar om laboratorieglas som preparerats så att de klarar en renhetsanalys eller om ren tvätt varje dag för hotellgäster: Vårt rättesnöre driver oss sedan mer än 115 år att utveckla de bästa lösningarna för våra kunder, så att de i sin tur kan erbjuda sina egna kunder det bästa resultatet.

Goda skäl för Miele Professional

Miele Professionals kvalitet

Kvalitet som man kan lita på. Miele Professionals maskiner utvecklas av Mieles ingenjörer och de noggrant utvalda komponenterna tillverkas till största delen i egna kompetensanläggningar i Tyskland och Europa. German Engineering betyder för oss först och främst att vi är mycket noga med detaljerna. Vi gör stora ansträngningar också för att åstadkomma små förbättringar.

Därför kan vi som de enda inom branschen garantera högsta produktlivslängd och 100 procents kvalitet i allt vi gör.

 

Miele Professionals ekonomiska fördelar

Mieles Professionals försprång när det gäller kvalitet betalar sig lätt i längden. Om man tittar på kostnaderna över våra produkters hela livslängd blir det tydligt att våra produkter kan drivas med största tänkbara ekonomi. För våra kunder betyder German Engineering därför en mycket ekonomisk drift: Lång livslängd, låg förbrukning av vatten och energi, samtidigt som arbetsförloppen går snabbare och är säkrare, och tekniken fungerar problemfritt under lång tid.

 

Miele Professionals prestanda

Oavsett vilka krav som ställs på våra maskiner, så övertygar prestandan och den långa livslängden i våra robusta maskinkonstruktioner. Varje produkt genomgår en avslutande testkörning, och först när alla tester är prickfritt godkända är produkten klar för användning i praktiken. De går och går och går, så att våra kunder kan koncentrera sig på sin affärsidé: Att leverera perfekta resultat utan undantag.

 

Miele Professionals ergonomi

Miele Professionals maskiner erbjuder många intelligenta funktioner och anpassar sig exakt till den enskilda behovssituationen. Många av de här processerna körs automatiskt, men det är de fritt valbara programparametrarna som gör maskinerna intuitiva och snabba att använda. En överskådlig användarvägledning på textdisplayer lämnar inga obesvarade frågor, och användarsäkerheten är komplett rakt igenom.

 

Miele Professionals service

Vår service börjar redan innan produkterna levereras. Det betyder noggranna behovsanalyser som kopplas ihop med processplanering och detaljerade ekonomiska beräkningar. I dialog med våra kunder tar vi fram specifika koncept för det enskilda användningsområdet. På det sättet skapas behovsanpassade systemlösningar som garanterar säkra förlopp. Våra servicemedarbetare finns alltid till hands för våra kunder under vardagen på jobbet. Genom våra anpassade serviceprogram med underhållsavtal erbjuder vi dig förebyggande service. Inspektion, underhåll och reparationer bidrar därmed till säkra arbetsprocesser, till att maskinvärdet bibehålls och därmed till en säker investering. Om något ändå skulle inträffa kan vi reagera mycket snabbt tack vare vårt täckande Miele Professional-servicenätverk. När det gäller medicinteknik handlar det i många områden om insatsberedskap dygnet runt, året runt.

Företagsfilosofi

Miele Professional koncentrerar sig på framställning av företagsprodukter inom användningsområdena kommersiell disk, tvätteriteknik, laboratorieteknik, dental- och medicinteknik. Miele Professional strävar efter att vara förstahandsvalet överallt där det krävs innovativa högpresterande produkter med hög rengöringseffekt och höga hygienkrav.

Mer om företagsfilosofi

Historia

Sedan mer än 90 år utgör produkter som används kommersiellt en ytterligare bas för framgång för Miele & Cie. KG. I början handlade det om att utveckla stora tvättmaskiner, sedan kom diskmaskinerna och på 1960-talet lades de medicintekniska produkterna till. Sedan år 2000 har Miele Professional utvecklats från en ren produktproducent till ett företag som erbjuder system för kommersiella lösningar.

Mer om Mieles historia

Företagsledning

Miele Professional International leds av Andreas Barduna (marknadsföring/distribution) och Michael Krimpmann (teknik).

Ansvarig för den tyska distributörens operativa verksamhet inom området Professional är Martin Hübner.

Mer om Mieles företagsledning

Finansiell utveckling

Under affärsåret 2018/2019 bidrog Miele Professional inklusive det italienska medicintekniska dotterbolaget Steelco Group med 621 miljoner euro till totalresultatet för Miele & Cie. KG, vilket var 4,16 miljarder euro. Det motsvarar en omsättningsandel på 14,93 %. I en komplicerad marknadssituation lyckades Miele Professional återigen med att förverkliga en tillväxt över genomsnittet.

Mer om finansiell utveckling

Hållbar utveckling

För Miele är hållbar utveckling något som vi är skyldiga de värden och den tradition som företaget står för och en absolut nödvändig bas för långsiktig framgång. Miele är medlem i Global Compact, FN-organisationen för hållbar utveckling och har undertecknat ”Mångfaldsdeklarationen”. Vartannat år publicerar Miele en rapport om hållbar utveckling.

Läs mer på Miele-Nachhaltigkeit.de