Ethernet-gränssnitt

Kabelbunden kommunikation
Ethernet-gränssnittet är den universella lösningen för datautbyte. Detta gränssnitt har en speciellt hög funktionalitet jämfört med andra gränssnitt. Det innebär att produkter enkelt kan anslutas till befintliga nätverk på plats, till exempel till dokumentationssystem.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.