Patenterad saltbehållare* i luckan

Fyll på salt enkelt och bekvämt
Saltbehållaren kan fyllas med ca. 2 kg och är integrerad i maskinluckan. Detta möjliggör en särskilt ergonomisk påfyllning vid halvöppen lucka. Användaren behöver varken böja sig eller lyfta ur tunga insatser ur maskinen.
Patent: EP 1 457 153 B1Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.