Processdokumentation

Säker dokumentation
Den fullständiga protokollföringen och dokumentationen av samtliga rengöringsprocesser betyder högsta säkerhet för patienter och användare. Miele Professional erbjuder flera dokumentationslösningar för alla behov. Analysen av registrerade processdata möjliggör dessutom en effektiv optimering av hela rengöringsprocessen.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.