Övervakning av ledningsförmåga

Säkerhet genom kontroll
Rester av rengöringsmedel som fortfarande finns kvar under den sista diskfasen kan påverka prepareringsresultatet. Övervakningen av ledningsförmågan i diskvattnet gör det möjligt att upptäcka sådana rester och reducera dem till en definierad nivå genom fortsatt sköljning. Därmed blir prepareringen säkrare, mer materialskonande och dessutom reproducerbar.
Utrustning beror på modell – bild/bilder är exempel.