Processkemikalier

Perfekt anpassade: processkemikalier för en grundlig och skonsam rengöring av alla laboratorieinstrument.

0 Produkter

Mer om processkemikalier för våra laboratoriediskmaskiner

360PRO för ditt laboratorium

Komplett utrustning

Med 360PRO erbjuder Miele Professional en omfattande systemlösning för effektiv och ekonomisk rengöring av laboratorieglas. Våra lösningar är utvecklade utifrån många års erfarenhet och i samarbete med experter inom området, vilket gör att de täcker alla viktiga faktorer för rengöring: kraftfulla produkter, perfekt anpassade processkemikalier och en omfattande kundservice samt omfattande rådgivningstjänster av experter från det egna användarlaboratoriet. Teknik och kunskap kommer från samma ställe och är därför perfekt anpassade till varandra. Resultatet är en perfekt och skonsam rengöring av instrumenten och en ekonomisk användning av maskinerna. Även administrationen är optimerad eftersom Miele står till förfogande som kompetent partner i alla avseenden – från produkter till finansiering.
Perfekt anpassade processkemikalier.

Resultat som tål att granskas med lupp

Processkemikalierna är vid sidan av maskintekniken och rengöringsprogrammet en avgörande faktor vid rengöring och desinfektion. De har en krävande uppgift: Föroreningar måste avlägsnas effektivt och smittoämnen oskadliggöras, medan rengöringsgodset, t.ex. laboratorieglas av hög kvalitet, ska skonas i så hög grad som möjligt. Miele Professional erbjuder användare i laboratorier specifika, kraftfulla medel för rengöring, neutralisering och eftersköljning. Alla kemikalier är perfekt anpassade till de olika materialen och till diskdesinfektorerna från Miele Professional. Av detta skäl rekommenderas Miele Professional av ledande instrument- och glastillverkare för rengöringen.