PFD 402 U DOS [WB SpeedAir] - Hygiene

Visa produkt
Disksystem för färskvatten

Högsta hygieniska säkerhet

Diskmaskinerna med ett disksystem för färskvatten genomför ett vattenbyte efter varje diskfas. Som avslutning genomförs en grundlig eftersköljning med en temperatur anpassad till diskgodset. Detta förfarande garanterar perfekta diskresultat och en mycket hög hygienstandard som tydligt överträffar de vanliga kraven på professionella diskmaskiner.
Testad hygien

Effektiv mot bakterier – vetenskapligt bevisat

I programmet “Superkort” uppfyller Mieles MasterLine-diskmaskiner de hygienkrav som ställs i typkontrollen enligt DIN EN 17735, vilket motsvarar en bakteriereducering på minst 5 log-nivåer. Detta innebär att kriterierna för testad hygienkvalitet från InFluenc_H – institutet för integrativ hygien och virologi* uppfylls.Hygiencertifikatet hittar du här: https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/Hygienezertifikat_MasterLine_2023-zusammengefuegt.pdf
Testad hygien

Effektiv mot virus – vetenskapligt bevisat

Enligt certifieringen av InFluenc_H – (Institute for Integrative Hygiene and Virology) tar diskning med diskmaskiner i modellserien PFD 40x bort mer än 99,9 %* bort virus som corona-, influensa- och norovirus i programmen HygienPlus respektive Hygien (beroende på modelltyp) – vid användning av Mieles diskmedel ProCare Shine 10 A, 11 OB och 12 GC.Metodbeskrivning hittar du under följande länk: https://www.miele.com/media/ex/com/Professional/Pruefberichte_Virussiegel/PFD40x_Viruswirksamkeit_Testkriterien_Virus_effectiveness_test_criteria_2022-08_DE_EN.pdf