PFD 402 U DOS [WB SpeedAir] - Användarkomfort

Visa produkt
Perfekt integration i bardisken

Anpassningsbar

Diskmaskinen kan enkelt installeras i en skåprad under arbetsbänken för att smälta in visuellt i omgivningen. Dessutom kan maskinen anpassas efter bänkskivan vid behov.
Inställbara displayspråk

Din diskmaskin “talar” flera språk

Din maskin kan visa meddelanden på flera språk så att du kan förstå all information. Välj enkelt önskat språk från språkmenyn. En liten flagga visar dig vägen. På så sätt hittar du enkelt dit – även om den är inställd på ett språk som du inte förstår.
Saltbehållare i luckan

Fyll på salt enkelt och bekvämt

Den integrerade saltbehållaren möjliggör ergonomisk användning redan vid halvöppen lucka. Saltet kan fyllas på i diskutrymmet utan att du behöver böja dig ned och utan att ta ut underkorgen.
Styrning M Touch Flex

Måttstocken för modern användarkomfort

Fulltouch-styrningen med färgdisplay definierar den nya toppnivån för en snabb, intuitiv maskinanvändning. Flera olika konfigurationsmöjligheter finns tillgängliga för att anpassa diskmaskinen efter personliga behov, allt med ett fingertryck eller genom att svepa med fingret. Alla displaytexter visas på det språk som valts utifrån de 32 tillgängliga språken. 
Senare start och resttidsanvisning

Med ett öga på tiden

Med senare start kan du bestämma när det valda programmet ska starta, upp till 24 timmar i förväg. Efter programstarten visas den återstående programtiden på displayen.