PW 6163 [EL MF] - Prestanda

Visa produkt
Intervallcentrifugering

Intelligent centrifugering

Särskilt vid tvätt av textilier som inte släpper igenom vatten finns risk för att det uppstår vattenfickor. Intervallcentrifugeringen är anpassad till sådana textilier och förhindrar oönskade vattenfickor. På så sätt blir det möjligt med optimala tvättresultat varje gång.
Elektronisk obalansövervakning

Centrifugering på professionell nivå

Tvättmaskinens höga centrifugeringshastighet förkortar tvättiden och bidrar dessutom till en snabb torkning efteråt. Här garanterar den elektroniska obalansövervakningen att tillförlitliga, optimala restfuktvärden uppnås vid slutet av varje centrifugering. Dessutom minskar den belastningen på dämpningssystem och trumlager – och förlänger därmed tvättmaskinens livslängd.
Exklusivt hos Miele
Patenterad föravvattning*Patent: EP 2 003 236 B1

Rent direkt från början

Blöta och mycket smutsiga moppar ställer höga krav på tvättförloppet. Med den patenterade föravvattningen centrifugeras därför mopparna direkt efter programstarten, vilket minimerar  överföringen av smuts och förbrukade tensider till den påföljande tvättprocessen. Resultatet är en utmärkt tvättresultat samtidigt som städmaterialet skonas så mycket som möjligt.
Korta programtider

Snabbt och effektivt

Är kortare programtider viktigast för dig? Då är professionella  tvättmaskinerna och torktumlare från Miele Professional, valet för dig: Tack vare kommersiell teknik i toppklass är tvätten klar efter kortast tänkbara tid
Preparering av dukar

Klara för användning direkt

Torkdukar kan användas direkt, eftersom de redan i tvättmaskinen prepareras med rengörings- eller ytdesinfektionsmedel. Detta förfarande möjliggör – särskilt vid jämförelse med manuell preparering – en enorm tidsbesparing och ökar både rengöringseffekt och ekonomisk hantering.