PW 6163 [EL MF] - Nätverkskapacitet

Visa produkt
Registrering av driftdata

Registrering, spara protokoll, analysering

Registreringen av driftdata blir allt viktigare. Maskiner från Miele är förberedda för användning av ett registreringssystem för driftdata. Maskinerna tillhandahåller en omfattande mängd data gällande processen, till exempel för optimering av processdokumentationen, för optimering av förfarandena och för omfattande beräkningar av en ekonomisk användning. Olika tillbehör krävs beroende på modell.
Seriellt gränssnitt RS 232

Enkelt datautbyte

Det seriella gränssnittet möjliggör kommunikation med tekniska slutanvändarenheter. Förutom dataöverföring till lagringsmedia för processdokumentation, möjliggör det också styrning av doseringsenheter och/eller kassaapparater.