PFD 101 - Kvalitet

Visa produkt
Högpresterande värmepump

En stark kombination

Hög rengöringsprestanda: Värmepumpen kombinerar en kraftfull cirkulationspump och integrerade värmeelement i en enda kompakt enhet.
Vattenskyddsgaranti*Detaljer hittar du i villkoren för vattenskyddsgarantin.

Garanterat vattenskydd

Som ett skydd mot vattenskador är alla diskmaskiner från Miele utrustade med Mieles Waterproof-system. Om en materialskada uppkommer som en följd av en defekt på vattenskyddssytemet, är du skyddad – i hela 20 år. Inom ramen för villkoren i vattenskyddsgarantin övertar Miele kostnader för materialskador som uppkommit i samband med detta (vid anskaffning genom en auktoriserad återförsäljare och uppställning i ett privathushåll).