PWM 520 Mop Star [EL DV DD] - Användarkomfort

Visa produkt
Användarvägledning på olika språk

Enkelt och begripligt

För att det inte uppstår missförstånd kan användaren välja det föredragna språket bland olika språkalternativ. Alla displayvisningar sker på detta språk, så att användarsäkerheten ska bli så stor som möjligt.
Exklusivt hos Miele
Automatisk låsning av luckan

Hög användarkomfort vid stängning och öppning

Det räcker med ett lätt tryck på luckan. När tvättprogrammet startar låser sig luckan av sig själv. Efter programslutet öppnas luckan automatiskt.
Programmerbar tvättmaskinsstyrning

Större flexibilitet

En särskild fördel med den programmerbara styrningen är den omfattande anpassningen till det aktuella användningsområdet. Individuella program kan skapas och sparas. Redan existerande program kan också anpassas vad gäller tvättparametrar. Det gör att de särskilda kraven på tvättbearbetningen kan uppfyllas optimalt.
Programval via färgram 

Intuitiv och enkel användning 

Tvätt kan delas in i färger för olika tvätt- och torkprogram. Tack vare denna enkla och intuitiva funktion är maskinerna mycket smidiga att använda och tvätten rengörs alltid optimalt. 
Senare start kan väljas fritt

Textilvård enligt tidsschema

Med senare start kan du helt fritt i förväg bestämma när det valda programmet ska starta. Detta är särskilt fördelaktigt om programtiden t.ex. ska vara avslutad när arbetet börjar.