PT 7186 Vario XL [EL 3N AC 400V 50Hz] - Nätverkskapacitet

Visa produkt
Kommunikationsöppning

Enkelt datautbyte

För dokumentering av programförloppet eller för anslutning av doseringspumpar, kassaapparater och andra maskiner – kommunikationsschaktet är grunden för datautbyte med externa system. Efter att kommunikationsmoduler från Miele satts in kan anslutning till diverse kringutrustning upprättas.
Anslutning betal-/bokningssystem

Bokningssystem

Maskinen är lämplig för användning i självbetjäningstvätterier. Med hjälp av ett gränssnitt kan den anslutas till kassasystemet för att beräkna användningstid (beroende på modell behövs ytterligare tillbehör för anslutning till kassasystem).
Seriellt gränssnitt RS 232

Enkelt datautbyte

Det seriella gränssnittet möjliggör kommunikation med tekniska slutanvändarenheter. Förutom dataöverföring till lagringsmedia för processdokumentation, möjliggör det också styrning av doseringsenheter och/eller kassaapparater.