PLW 8615 [EL CT] - Säkerhet

Visa produkt
Övervakning av ledningsförmåga

Säkerhet genom kontroll

Rester av rengöringsmedel som fortfarande finns kvar under den sista diskfasen kan påverka prepareringsresultatet. Övervakningen av ledningsförmågan i diskvattnet gör det möjligt att upptäcka sådana rester och reducera dem till en definierad nivå genom fortsatt sköljning. Därmed blir prepareringen säkrare, mer materialskonande och dessutom reproducerbar.
Processdokumentation

Säker dokumentation

Den fullständiga protokollföringen och dokumentationen av samtliga rengöringsprocesser betyder högsta säkerhet för patienter och användare. Miele Professional erbjuder flera dokumentationslösningar för alla behov. Analysen av registrerade processdata möjliggör dessutom en effektiv optimering av hela rengöringsprocessen.
Spolarmsövervakning

Säkerhet genom kontroll

För att få optimala rengörings- och desinfektionsresultat måste spolarmarnas varvtal alltid ligga inom ett i förväg fastställt intervall. Genom beröringsfri övervakning av alla spolarmar kan problem med exempelvis skumbildning eller blockerande diskgods upptäckas i god tid. Därmed bidrar spolarmsövervakningen till säker reproduktion av den validerade prepareringskvaliteten.
HEPA-filter

Ren luft

Alla ytor torkas snabbt och grundligt med varmluft, även när det gäller instrument med komplexa former eller laboratorieglas. Den omgivningsluft som sugs upp för detta ändamål passerar först ett högeffektivt HEPA-filter. Därigenom förhindras att oönskade suspenderade partiklar tränger in i diskutrymmet, och diskgodset skyddas från förnyad kontaminering.