PLW 6111 [DP WS SC CL H14] - Höjdpunkter

Visa produkt
Fritt programmerbar styrning

Större flexibilitet

De fritt programmerbara styrningarna gör att diskdesinfektorer, termodesinfektorer samt laboratoriediskmaskiner från Miele Professional är otroligt anpassningsbara. Redan vid fabrik utrustas maskinerna med flera olika program. Behöriga användare kan anpassa dessa program eller lägga in egna program.
SmartLoad

Anpassningsbar

Disknivåernas position kan flexibelt anpassas till diskens nivå. Om man endast använder den nedre disknivån kan man diska diskgods med en höjd på upp till 630 mm. Teleskoputdragsskenor i diskutrymmet underlättar den enkla i- och urplockningen.