PLW 6111 [DP WS SC CL H14] - Kvalitet

Visa produkt
Serviceanpassad konstruktion

Enkel maskinåtkomst

Vid planerade underhålls- och reparationsarbeten, men också om det föreligger en störning: Ju lättare serviceteknikern kommer åt komponenterna i maskinens inre, desto snabbare är maskinen klar för användning igen. Av detta skäl lägger Miele Professional redan vid utvecklingen stort värde på en enkel maskinkonstruktion som möjliggör problemfri åtkomst och därmed snabba servicearbeten.