PLW 6111 [DP WS SC CL H14] - Användarkomfort

Visa produkt
Fritt programmerbar styrning

Större flexibilitet

De fritt programmerbara styrningarna gör att diskdesinfektorer, termodesinfektorer samt laboratoriediskmaskiner från Miele Professional är otroligt anpassningsbara. Redan vid fabrik utrustas maskinerna med flera olika program. Behöriga användare kan anpassa dessa program eller lägga in egna program.
Förvaring för rengöringsmedel

Idealisk förvaring

Inställningsfacket för flytande medel möjliggör bästa möjliga överblick, renlighet och ergonomi. Beroende på enhetsmodell är den redan integrerad i rengörings- och desinfektionsenheterna som standard eller finns tillgänglig som valfritt tillbehör. Beroende på krav kan passande antal och storlek ställas in på behållaren.
SmartLoad

Anpassningsbar

Disknivåernas position kan flexibelt anpassas till diskens nivå. Om man endast använder den nedre disknivån kan man diska diskgods med en höjd på upp till 630 mm. Teleskoputdragsskenor i diskutrymmet underlättar den enkla i- och urplockningen.