PG 8583 [WW AD LD] - Säkerhet

Visa produkt
Processdokumentation

Säker dokumentation

Den fullständiga protokollföringen och dokumentationen av samtliga rengöringsprocesser betyder högsta säkerhet för patienter och användare. Miele Professional erbjuder flera dokumentationslösningar för alla behov. Analysen av registrerade processdata möjliggör dessutom en effektiv optimering av hela rengöringsprocessen.
Spolarmsövervakning

Säkerhet genom kontroll

För att få optimala rengörings- och desinfektionsresultat måste spolarmarnas varvtal alltid ligga inom ett i förväg fastställt intervall. Genom beröringsfri övervakning av alla spolarmar kan problem med exempelvis skumbildning eller blockerande diskgods upptäckas i god tid. Därmed bidrar spolarmsövervakningen till säker reproduktion av den validerade prepareringskvaliteten.
WaterProof-system (WPS)

Skydd mot vattenskador:

WaterProof-systemet skyddar mot vattenskador med en dubbel magnetventil direkt vid vattenkranen. Om den första magnetventilen inte stängs, avbryter den andra tillflödet. Även tilloppsslangen med dubbla höljen ser till att säkerheten är på topp: Vid en skada på innerslangen flyter vattnet genom slangens ytterhölje ned i golvtråget. Intelligent sensorteknik känner av läckage och stoppar i nödfall vattentillflödet.
Övervakning av spoltryck

Säkerhet genom kontroll

Olika faktorer, t.ex. en felaktig korgkoppling eller överflödig skumbildning, kan leda till att spoltrycket sjunker. Övervakningen av spoltrycket i rengörings- och desinfektionsenheter säkerställer en optimal process, så att enheten alltid ger pålitliga resultat.