PG 8583 [WW AD LD] - Effektivitet och hållbarhet

Visa produkt
Låga förbrukningsvärden

Högsta effektivitet

Med deras innovativa teknik, högutvecklade processer samt omfattande systemlösningar når produkter från Miele Professional enastående resultat vid minimal förbrukning av vatten, energi och processkemikalier.
Låg resursförbrukning

Sparsam

Rengörings- och desinfektionsenheter från Miele Professional sammanför effektivitet och ekonomi. Enheterna arbetar tack vare en varvtalsvariabel värmepump och optimerade spolarmarna med en modern och speciellt effektiv spolteknik och tillhandahåller flera olika användningsspecifika program. På detta sätt uppnås enastående rengöringsresultat med låg resursförbrukning.
Hög kapacitet

Ett generöst erbjudande av utrymme

Maskiner från Miele Professional övertygar genom behovsanpassad kapacitet för varje användare. Alla disk- och tryckkammare har en generös volym för sin respektive effektivitetsklass. Det stora utbudet av insatser för varje användningsområde gör det möjligt att utnyttja det utrymme som erbjuds effektivt.
Integrerad doseringspump

Optimal dosering

Redan vid fabrik utrustas diskdesinfektorer, termodesinfektorer och laboratoriediskmaskiner från Miele Professional med en eller flera integrerade doseringspumpar. Medier som rengörings- eller neutraliseringsmedel kan därmed doseras helt automatiskt och exakt från en behållare.
Kort tid per omgång

Större effektivitet

Rengörings- och desinfektionsenheterna från Miele Professional rengör även komplicerade disklaster snabbt och pålitligt. Deras kraftfulla diskteknik garanterar att även komplext formade ihåliga instrument eller laboratorieglas rengörs säkert med högt spoltryck. I kombination med de två lastplanen och den högutvecklade styrningen möjliggörs smidiga arbetsförlopp när många instrument måste rengöras.