PG 8504 [AD] - Höjdpunkter

Visa produkt
Diskutrymme utan skarvar

Sömlös svetsning

Miele Professional har utvecklat ett helt nytt diskutrymme som sätter standarden för hygien. Diskutrymmet som svetsats utan några springor med hjälp av laserteknik ger ingen möjlighet för smuts att samlas på de släta svetssömmarna. Vidhäftning av blod och andra föroreningar förhindras. Ett plus för hygienen är också värmeelement som anordnats utanför diskutrymmet.
Uppvärmningspump med variabelt varvtal

Själva hjärtat för prickfria resultat

Den varvtalsvariabla värmepumpen är hjärtat i rengörings- och desinfektionsenheterna från Miele Professional och är en speciellt utmärkande faktor. I de enskilda programblocken är pumpens varvtal och därmed spoltrycket anpassat till de aktuella kraven – med ett högt tryck kan man ta bort envis smuts, medan ett lägre tryck garanterar att all disk blir blöt.
Integrerad vattenavhärdare

Rena resultat

Mineraler i kranvattnet kan störa rengöringsprocessen och bilda avlagringar på instrumenten och i maskinen. Mieles diskdesinfektorer har från fabrik en vattenavhärdare som effektivt tar bort hårdhetsbildande joner från kranvattnet. Om kranvattnet är mycket hårt och i verksamheter där det används stora mängder instrument kan det löna sig att även ha en extra, fullständig avmineralisering av vattnet.