PG 8504 [AD] - Kvalitet

Visa produkt
Diskutrymme utan skarvar

Sömlös svetsning

Miele Professional har utvecklat ett helt nytt diskutrymme som sätter standarden för hygien. Diskutrymmet som svetsats utan några springor med hjälp av laserteknik ger ingen möjlighet för smuts att samlas på de släta svetssömmarna. Vidhäftning av blod och andra föroreningar förhindras. Ett plus för hygienen är också värmeelement som anordnats utanför diskutrymmet.
Serviceanpassad konstruktion

Enkel maskinåtkomst

Vid planerade underhålls- och reparationsarbeten, men också om det föreligger en störning: Ju lättare serviceteknikern kommer åt komponenterna i maskinens inre, desto snabbare är maskinen klar för användning igen. Av detta skäl lägger Miele Professional redan vid utvecklingen stort värde på en enkel maskinkonstruktion som möjliggör problemfri åtkomst och därmed snabba servicearbeten.
Värmeelement utanför diskutrymmet

Hygieniskt och praktiskt

Värmeelementen som placerats utanför diskutrymmet är ett plus för hygien. En avlagringsmöjlighet för smittämnen försvinner och det finns ingen risk för att plastdetaljer som fallit ut korgarna smälter.