PG 8504 [AD] - Användarkomfort

Visa produkt
Patenterad saltbehållare i luckan

Fyll på salt enkelt och bekvämt

Saltbehållaren kan fyllas med ca. 2 kg och är integrerad i maskinluckan. Detta möjliggör en särskilt ergonomisk påfyllning vid halvöppen lucka. Användaren behöver varken böja sig eller lyfta ur tunga insatser ur maskinen.
Snabbvalsknappar

Snabbval av favoritprogram

Direktvalsknappar gör det möjligt för användaren att enkelt och snabbt välja och starta program som används ofta med endast en fingertryckning. Användaren kan ändra tilldelningen av ett program till en direktvalsknapp enligt egna önskemål och på så sätt perfekt anpassa den till det individuella arbetsförloppet.