PG 8536 [AD SST] - Prepareringsresultat

Visa produkt
Hög cirkulationseffekt

Stor diskkraft

Miele diskdesinfektorer, termodesinfektorer och laboratoriediskmaskiner har en eller flera kraftfulla cirkulationspumpar, som garanterar optimala rengöringsresultat för stora volymer.
Aktiv torkning

Utmärkta torkresultat

En kraftfull varmluftstorkning kortar rengöringstiden och möjliggör problemfria processförlopp. Speciellt ihåliga instrument eller laboratorieglas med trångt lumen kräver utmärkt torkprestanda inför den påföljande steriliseringen.
ORTHOVARIO

Pålitlig och skonsam rengöring

Instrument och implantat från ortopedkirurgi är speciellt känsliga för alkaliska och oxiderande metoder. En anledning är färgkodningen, en annan är motorsystemen med komponenter av aluminium. Specialprogrammet ORTHOVARIO tillåter en effektiv och skonsam rengöring och desinfektion av dessa kritiska medicinprodukter.
OXIVARIO

Säkert avlägsnande av proteinrester

Proteinlager på instrument, som kan uppstå i elektrokirurgi eller vid långa bortskaffandetider, utgör en utmaning för rengöringen. Specialprogrammet OXIVARIO från Miele avlägsnar sådant smuts med en alkalisk rengöring och väteperoxid. Utan för- och efterbehandling uppnår det ett enastående resultat, även vid sådana medicinprodukter som klassas som kritiska enligt RKI.
Integrerad vattenavhärdare

Rena resultat

Mineraler i kranvattnet kan störa rengöringsprocessen och bilda avlagringar på instrumenten och i maskinen. Mieles diskdesinfektorer har från fabrik en vattenavhärdare som effektivt tar bort hårdhetsbildande joner från kranvattnet. Om kranvattnet är mycket hårt och i verksamheter där det används stora mängder instrument kan det löna sig att även ha en extra, fullständig avmineralisering av vattnet.