Ladda ner EU energimärkningsetikett och symbol

Här kan du ladda ner EU:s nya energimärkningsetikett och symbol för alla produkter i vårt aktuella sortiment (status  01/2015).  

Du kan söka med hjälp av produktens material- eller EAN-nummer

Sedan kan du ladda ner den relevanta EU energimärkningsetiketten och symbolen i olika format.

Materialnummer
EAN-nummer