Integritetspolicy

Integritetspolicy

Miele sparar inga personuppgifter utan din kännedom


1. Hantering av personliga uppgifter


Miele använder dina personuppgifter som t. ex. namn, adress, e-postadress, telefon- och faxnummer endast för de ändamål du har lämnat dem (t. ex. för att få svar på frågor eller få beställda broschyrer). Vi använder dessa uppgifter för att tillgodose dina önskemål och tillhandahålla och ständigt förbättra information och tjänster. Dina personuppgifter används bara inom Miele-gruppen och av våra affärspartners för att tillgodose dina önskemål. Miele skyddar dina personuppgifter noggrant. Vi använder dina personliga data som inhämtas när du besöker våra webbsidor endast i fullständig överensstämmelse med de lagar som gäller i de länder där webbsidorna administreras.

2. Teknik

Den här webbplatsen använder Google Analytics. Analysverktyget från Google används för att utvärdera trafiken på webbplatsen. Det innebär att sammanställa rapporter över ditt beteende på webbplatsen för att Miele ska kunna förbättra innehållet så det bättre motsvarar dina behov. Detta sker på ett anonymiserat sätt tack vare IP-maskering som bara använder en del av IP-adressen. Därför är det inte möjligt att spåra en identifierbar persons aktivitetsmönster på Internet. Insamlad data används enbart för statistiska ändamål på ett anonymiserat sätt. Google kommer inte att använda din förkortade IP-adress tillsammans med annan Google-data. Ett godkännande av webbspårning och analys kan återkallas när som helst. Ett tillägg till din webbläsare kan laddas ner från Googles webbplats och installeras (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

För att kunna garantera tillräcklig datasäkerhet vid överföring av internetformulär (t.ex. när man anmäler sig till nyhetsbrev) använder vi i vissa fall tjänsten Google ReCAPTCHA från företaget Google. Detta görs för att kunna avgöra om inmatningen görs av en människa eller automatiskt av en dator i skadligt syfte. ReCAPTCHA får då tillgång till din IP-adress och eventuellt övriga data som behövs av Google för ReCAPTCHA-tjänsten och förmedlar dessa till Google. För detta gäller Googles bestämmelser för dataskydd. Mer information om dataskyddsbestämmelserna från Google Inc. hittar du på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy

3. Säkerhet

Miele garanterar att dina personliga uppgifter förvaras säkert och skyddar dem mot förlust, förstörelse, förfalskning, manipulering, otillåten användning och otillåten offentliggöring.

4. Länkar till andra webbsidor

På Mieles sidor finns länkar som kan ta dig vidare till andra företags-sidor. Miele tar inget ansvar för dess innehåll och integritetspolicy.

5. Frågor angående integritetspolicyn

Om du har frågor eller synpunkter gällande Mieles integritetspolicy, vänligen vänd dig till (info@miele.se)

6. Vidareutveckling av internet / integritetspolicy

Vidareutvecklingen av Internet tar också hänsyn till vår integritetspolicy. Om detta skulle leda till några ändringar kommer vi att informera om detta på denna sida.

Cookies

1. Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, mobil eller annan enhet när du använder våra webbsidor.
Det finns två typer av cookies:

1.1. Sessionscookie:
En cookie som sparas temporärt i datorns minne medan besökaren är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

1.2. Permanent cookie:
En cookie, som beskrivs under punkt 2, sparas på besökarens dator.

2. Så använder vi cookies

Miele använder olika tekniker (t.ex. cookies, Java-Script) för att underlätta användandet av Mieles webbsidor för besökaren och för att optimera webbplatsen med hjälp av anonyma, sparade användaruppgifter. Det innebär:

2.1. För att kunna identifiera dig när du loggar in på webbshopen och för att säkerställa säkerhetsstandards.
2.2. För att komma ihåg produkter du lägger i inköpskorgen eller markerar för att jämföra.
2.3. För att på webbplatsen kunna visa det antal produkter du lägger i inköpskorgen eller markerar för att  
       jämföra.
2.4. För att känna igen det språk som du använder så att du enklare kan navigera på våra sidor.
2.5. För webbanalys, t.ex. utvärdering av antal besökare på våra webbsidor eller mest besökta webbsidor. Vi
       använder analysresultatet för att optimera våra webbsidor. Denna webbplats använder Google Analytics,
       Mer information om användningen av Googles webbanalystjänster finns under fliken ”Integritetspolicy”.

3. Hantering av cookies

I de flesta webbläsare kan man välja om man accepterar cookies eller inte. Det är standard att kunna välja mellan följande inställningsalterantiv.:

3.1. Titta på cookies
3.2. Tillåta cookies
3.3. Inaktivera alla eller vissa cookies
3.4. Inaktivera alla cookies när webbläsaren stängs
3.5. Blockera cookies
3.6. Få ett meddelande när en cookie ska användas
3.7. Avaktivera webbspårning (Opt-Out)

Tips: Om du vill blockera våra cookies på browserinställningarna kommer du inte att kunna använda vissa områden på vår webbsida eller så kommer inte funktionerna under punkterna 2.1 - 2.4 att fungera korrekt. Detta kommer att påverka upplevelsen av din surfning. Om du väljer "Radera alla cookies" kommer dina förinställda inställningar för browsern att raderas när du stänger browsern. Om du inte hindrar cookies i browserinställningarna kommer vårt system att skicka cookies så fort du besöker en av våra webbsidor.

I allmänhet gäller aktuell definition av cookies och dess användning som definieras av t. ex. IETF Communityn.

Miele Club

Hur använder vi dina personuppgifter?

När du gör ett köp, skapar en användarprofil eller har en ny dialog med oss (via sms, e-post, chat eller liknande) förser du oss med en datamängd som kommer att lagras. Det görs för att vi hela tiden ska kunna bli bättre och erbjuda bättre service och uppföljning.

När du besöker oss på vår webbplats, i sociala medier eller i våra butiker kan vi samla in information om dig så att vi kan förbättra din shoppingupplevelse och erbjuda dig mer relevant information.

Ibland kommer vi också att kunna ta emot information från andra källor (som rapporterings- och analysverktyg), som vi kan använda för att förstå allmänna användarbeteenden och dina önskemål. På så sätt kan vi erbjuda bättre uppföljning och mer relevanta produkter och tjänster.

Innehåll

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

2. Varför och hur använder vi informationen?

3. Med vem delar vi informationen?

4. När raderar vi informationen?

5. Vilka rättigheter har du?

6. Kontaktuppgifter

7. Ändringar och justeringar

 

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Det är normalt information om

•Namn

•Demografiska uppgifter som adress, kön och ålder.

•Kontaktuppgifter, t.ex. e-postadresser och mobiltelefonnummer

•Leveransinformation som leveransadress.

•Preferenser när det gäller produkter och dina nuvarande produkter.

•Köphistorik, som vilken typ av produkter du har köpt, när du köpte dem och var samt hur de betalades

•Servicestatus och servicehistorik, som returer, reklamationer, reparationer och uppgraderingar av produkter som du har gjort eller begärt

•Den maskinvara och programvara du använder för att besöka våra webbplatser eller när du kommunicerar med Miele genom att använda andra kanaler på nätet

2. Varför och hur använder vi informationen?

Informationen kommer att användas för att

•utföra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, inklusive att leverera varor och förse dig med relevant service eller annan kunduppföljning i enlighet med gällande lag eller på din begäran

•ge bra rådgivning och uppföljning vad avser de produkter och tjänster som du har köpt

•erbjuda dig produkter relaterat till det du redan har köpt och kan ha behov av

•andra kommersiella och statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

•skapa en profil som vi använder för att förse dig med riktade marknadsföringserbjudanden, produktinformation eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig och för att utföra köpanalyser

3. Med vem delar vi informationen?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut när så krävs enligt lag eller när det är nödvändigt att skydda Mieles, våra medarbetares, kunders eller allmänhetens rättigheter eller säkerhet.

4. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig.

Du har också rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig och att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Datainspektionen.

5. När raderar vi informationen?

Vi sparar informationen så länge som krävs för att kunna uppfylla de syften som nämns ovan eller så länge som lagen kräver.

Vi raderar dock din information om du kräver att vi gör det och vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen.

6. Så här kontaktar du oss

Återkallelse av samtycke till behandling av personuppgifter eller begäran om rättelse av personuppgift görs hos Kundtjänst Miele AB, telefon 08-562 29 000 eller på info@miele.se.

7. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande lagstiftningen eller ändringar i Mieles organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information på vårt eget initiativ och ge dig möjlighet att återkalla ditt samtycke.