Elektroniskt datautbyte

Om du är intresserad av att upprätta ett elektroniskt datautbyte med oss, hittar du all nödvändig kommunikationsinformation på vår bifogade checklista.

Beskrivning Format Nedladdning
Checklista DOCX Ladda ner
Checklista PDF Ladda ner

På begäran skickar vi ett utkast till avtal för rättslig säkring av datautbytet.

Följande meddelandetyper stöds för tillfället av Miele:
Meddelandetyp Satsbeskrivning (PDF) Testdata (TXT)
Leveransbeställning VDA 4905 Ladda ner Ladda ner
Kreditnota VDA 4908 (tyska) Ladda ner Ladda ner
VDA 4908 (engelska) Ladda ner
Leveransavi VDA 4913 Ladda ner Ladda ner
Enskilda beställningar EDIFACT ORDERS D96a (tyska) Ladda ner Ladda ner
EDIFACT ORDERS D96a (engelska) Ladda ner
Leveransbeställning/-plan EDIFACT DELFOR D98b (tyska) Ladda ner Ladda ner
EDIFACT DELFOR D98b (engelska) Ladda ner
Leveransavi EDIFACT DESADV D96A (tyska) Ladda ner Ladda ner
EDIFACT DESADV D96A (engelska Ladda ner