Bli leverantör

Vill du bli vår partner? Här kan du anmäla ditt intresse för att bli leverantör. Börja med att läsa om villkoren.

Vad vi förväntar oss:

 • Beredskap för långvarigt partnersamarbete
 • Transparens och öppenhet i affärsrelationen

 • Hög utvecklings- och innovationskompetens, som aktivt kommer vår produktutveckling till godo.

 • Uppfyllande av sociala och ekologiska standarder

 • Genomförande av ett godkänt kvalitetsprogram

 • Aktivt samarbete vid det gemensamma genomförandet av kostnadsreducerande åtgärder

 • Garanti för en bibehållen hög produktkvalitet

 • Beredskap för kontinuerlig processoptimering

 • Hög logistisk kompetens och hög leveranstillförlitlighet

 • IT-stött informationsutbyte

 

Vad vi erbjuder:

 • Renhårigt, förtroendefullt och långvarigt samarbete

 • Behovsorienterade tillväxtperspektiv

 • Stöd av våra leverantörer genom en leverantörspolitik som bygger på partnerskap

 • Dialogorienterat införlivande av leverantörerna i produkttillverkningsprocessen

 

Behovsspektrum

Tillverkningsmaterial/produktionsråvaror

 • Trycksaker
 • Elektroniska komponentgrupper/Tidur
 • Elektroniska komponenter
 • Elektromekanik/elektronik
 • Tillsatsmedel
 • Isoleringsmaterial
 • Plast/gummi/glas/keramik
 • Lönehantering
 • Metallgjutning/aluminiumprofiler
 • Metallkomponenter
 • Metall/kompositkomponenter
 • Icke järnhaltiga metaller
 • Stål
 • Förpackning

Material ej avsett för tillverkning/material allmänna kostnader

 • Driv- och rörelseteknik
 • Arbetarskydd
 • Kontorsbehov
 • Tillsatser och farliga ämnen
 • Nyanläggningar och underhåll
 • Investeringar driftteknik
 • Tjänster
 • Elmaterial
 • Energi
 • Investeringar tillverkning/provteknik
 • Övriga tillverkningskostnader och allmänna kostnader
 • IT/telekommunikation
 • Mobilitet
 • Mekanik/verktyg
 • Stål/icke järnhaltiga metaller
 • Reklam/försäljningskampanjer

 

Till portalen