ProCare Tex 11 - 10 kg

Vittvättmedel, pulver, milt alkaliskt, 10 kg ett enzymförstärkt, fosfatfritt högeffektivt tvättmedel. 
  • För optimal rengöring av olika textilier 
  • Speciellt utvecklat för Miele Professional
  • Mycket effektivt redan i låga temperaturområden
  • Biologiskt verksamma enzymer, innehåller aktivt syre 
  • Mycket bra smuts- och fettlösningsförmåga 
575,00 kr
718,75 kr
ProCare Tex 11 - 10 kg
Beskrivning
11520420
  • För optimal rengöring av olika textilier 
  • Speciellt utvecklat för Miele Professional
  • Mycket effektivt redan i låga temperaturområden
  • Biologiskt verksamma enzymer, innehåller aktivt syre 
  • Mycket bra smuts- och fettlösningsförmåga 
Warning icon -
Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
Detaljer
Doseringskoncentrationen kan anpassas
pH-värde för diskvattnet
10-11
Manuell dosering
Kan användas för alla vattenhårdheter
pH-värde vid 20 °C
10,0-11,0
Medietyp
Vittvättmedel
Alkalitet
Alkaliskt
Aggregationsform
Pulver
Innehåll
Aktivt syre,Alkalier,Enzymer,Optiskt vitmedel,Zeoliter
Biologisk verksam med speciella enzymer
Fosfatfri
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde
Densitet (20 °C) i g/cm³
0,6
Enkel användning
Upplösningeffekt för smuts
Mycket bra
Upplösningseffekt för protein
Mycket bra
Upplösningseffekt för fett
Mycket bra
Blekningseffekt
Mycket bra
Överensstämmer med GHS/CLP
Minsta förvaringstemperatur i °C
0
Maximal förvaringstemperatur i °C
40
Förvaras torrt och frostsäkert
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen
Minsta hållbarhet i månader
24
Självbetjäningstvätterier
Hotell, restaurang
Yttermått, nettohöjd i mm
610
Yttermått, nettobredd i mm
300
Yttermått, nettodjup i mm
120
Yttermått, bruttohöjd i mm
100
Yttermått, bruttobredd i mm
400
Yttermått, bruttodjup i mm
700
Kapacitet i g
10000
Bruttovikt i kg
11
Tvättmaskiner
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad
Produktblad

Recently Viewed

Visa alla