Goda skäl för Miele Professional

Miele Professionals kvalitet

Kvalitet som man kan lita på. Miele Professionals maskiner utvecklas av Mieles ingenjörer och de noggrant utvalda komponenterna tillverkas till största delen i egna kompetensanläggningar i Tyskland och Europa. German Engineering betyder för oss först och främst att vi är mycket noga med detaljerna. Vi gör stora ansträngningar också för att åstadkomma små förbättringar.

Därför kan vi som de enda inom branschen garantera högsta produktlivslängd och 100 procents kvalitet i allt vi gör.

 

Miele Professionals ekonomiska fördelar

Mieles Professionals försprång när det gäller kvalitet betalar sig lätt i längden. Om man tittar på kostnaderna över våra produkters hela livslängd blir det tydligt att våra produkter kan drivas med största tänkbara ekonomi. För våra kunder betyder German Engineering därför en mycket ekonomisk drift: Lång livslängd, låg förbrukning av vatten och energi, samtidigt som arbetsförloppen går snabbare och är säkrare, och tekniken fungerar problemfritt under lång tid.

 

Miele Professionals prestanda

Oavsett vilka krav som ställs på våra maskiner, så övertygar prestandan och den långa livslängden i våra robusta maskinkonstruktioner. Varje produkt genomgår en avslutande testkörning, och först när alla tester är prickfritt godkända är produkten klar för användning i praktiken. De går och går och går, så att våra kunder kan koncentrera sig på sin affärsidé: Att leverera perfekta resultat utan undantag.

 

Miele Professionals ergonomi

Miele Professionals maskiner erbjuder många intelligenta funktioner och anpassar sig exakt till den enskilda behovssituationen. Många av de här processerna körs automatiskt, men det är de fritt valbara programparametrarna som gör maskinerna intuitiva och snabba att använda. En överskådlig användarvägledning på textdisplayer lämnar inga obesvarade frågor, och användarsäkerheten är komplett rakt igenom.

 

Miele Professionals service

Vår service börjar redan innan produkterna levereras. Det betyder noggranna behovsanalyser som kopplas ihop med processplanering och detaljerade ekonomiska beräkningar. I dialog med våra kunder tar vi fram specifika koncept för det enskilda användningsområdet. På det sättet skapas behovsanpassade systemlösningar som garanterar säkra förlopp. Våra servicemedarbetare finns alltid till hands för våra kunder under vardagen på jobbet. Genom våra anpassade serviceprogram med underhållsavtal erbjuder vi dig förebyggande service. Inspektion, underhåll och reparationer bidrar därmed till säkra arbetsprocesser, till att maskinvärdet bibehålls och därmed till en säker investering. Om något ändå skulle inträffa kan vi reagera mycket snabbt tack vare vårt täckande Miele Professional-servicenätverk. När det gäller medicinteknik handlar det i många områden om insatsberedskap dygnet runt, året runt.