Leverans 

Miele levererar endast till adresser i Sverige. 

Villkor för leverans så som leveranstid och leveranskostnad följer av aktuell orderbekräftelse.  

I det angivna fakturapriset ingår alltid miljöavgift och leverans till fastighetens port eller tomtgräns i samarbete med speditören DHL. 

Om leveranstiden blir längre än vad som framkommer av orderbekräftelsen meddelar vi dig så snart vi fått information om förseningen. Miele ansvarar inte för försening som beror på Kunden eller tredje part, och som ligger utanför Miele´s kontroll.  

Risken för varan övergår till dig i samband med leveranstillfället.  

Följande leveranssätt finns att välja beroende på typ av produkt: 

Leverans av maskiner 

Fri frakt (standardleverans) som innebär att produkter levereras kostnadsfritt till fastighetens port eller tomtgräns, eller så nära port eller tomtgräns som en lastbil kan köra. Leverans sker på vardagar, normalt mellan kl 08.00 och 16.00. Det är upp till transportören att föreslå tid för leverans, vilket görs via telefon. Den kostnadsfria hemleveransen innefattar inte båt-/färjetransport (bortsett från Gotland, dit vi levererar kostnadsfritt) eller in-/uppbärning av produkterna.  

Leverans av förbrukningsvaror och andra mindre produkter. 

Vid beställning av ett ordervärde överstigande 450 kr levereras dessa produkter kostnadsfritt till angiven leveransadress. Understiger ordervärdet 450 kr tillkommer en fraktavgift på 90 kr för leverans. 

Leveransmottagande 

Avisering sker via uppringning eller SMS. 

Vid mottagandet av produkterna ska mottagaren alltid uppvisa legitimation. 

Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp ska ske skriftligen via brev eller e-post. Miele betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att av Miele godkänd skriftlig hävning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning. Miele förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar. 

Miele ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Miele. Kunden måste anmäla eventuella transportskador till Mieles kundtjänst inom sju (7) arbetsdagar från det tillfälle att godset mottagits. Kunden ansvarar därför för att avemballera och inspektera produktens skick snarast efter mottagandet av godset. Om kunden upptäcker en transportskada ska kunden omgående kontakta Miele kundtjänst. 

Observera att produkten inte får användas och att kunden även måste behålla produktens emballage, så att detta kan besiktigas vid handläggning av skadeärende. 

Synbara skador av emballaget och/eller produkten skall alltid direkt vid mottagandet skriftligen noteras på fraktsedeln och delges chauffören. Detta gäller även vid misstanke av s.k. dold skada. 

Ej uthämtade varor 

 

Är du inte tillgänglig för att ta emot eller hämta din beställning inom 14 dagar efter bekräftad leverans, returneras varan till oss. Miele debiterar då kunden för tillkommande fraktkostnader. 

Äganderättsförbehåll 

Alla varor du beställt är Miele´s egendom tills att full betalning kommit oss tillhanda.