ProCare Tex 10 W - 20 l

Ylletvättmedel, flytande koncentrat, lätt surt, 20 l för maskinell rengöring av ylle
  • Ylle filtar sig inte
  • Förhindrar färgöverföring
  • Förhindrar att textilier åter blir gråa
  • Dermatologiskt testat
650,00 kr
812,50 kr
ProCare Tex 10 W - 20 l
Beskrivning
12338960
  • Ylle filtar sig inte
  • Förhindrar färgöverföring
  • Förhindrar att textilier åter blir gråa
  • Dermatologiskt testat
Warning icon -
Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Detaljer
Manuell dosering
Kan användas för alla vattenhårdheter
pH-värde vid 20 °C
5,0
Medietyp
Ylletvättmedel
Alkalitet
Surt
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Doftämnen,Tensider
Biologiskt nedbrytbar
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde
Hög tvätteffekt vid låg dosering
Densitet (20 °C) i g/cm³
1,03
Utan mikroplast
Enkel användning
Upplösningeffekt för smuts
Mycket bra
Överensstämmer med GHS/CLP
Minsta förvaringstemperatur i °C
0
Maximal förvaringstemperatur i °C
40
Förvaras torrt och frostsäkert
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen
Minsta hållbarhet i månader
24
Självbetjäningstvätterier
Hotell, restaurang
Yttermått, nettohöjd i mm
385
Yttermått, nettobredd i mm
258
Yttermått, nettodjup i mm
294
Fyllnadsnivå i ml
20000
Tvättmaskiner
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad
Produktblad

Recently Viewed

Visa alla