ProCare Tex 10 B+ - 20 l

Tvätteffektsförstärkare, flytande koncentrat, neutral, 20 l för effektiv borttagning av fettbaserad smuts.
  • Skonsamt fettlösningsmedel för varje tvätt
  • Extra skonsamt mot färg och fibrer
  • Fullständig tvätteffekt redan vid 30 °C
  • Kan även användas som emulgeringsmedel och vätmedel
N/A (ingen uppgift)
N/A
ProCare Tex 10 B+ - 20 l
Beskrivning
12495150
  • Skonsamt fettlösningsmedel för varje tvätt
  • Extra skonsamt mot färg och fibrer
  • Fullständig tvätteffekt redan vid 30 °C
  • Kan även användas som emulgeringsmedel och vätmedel
Warning icon -
Fara. Orsakar allvarliga ögonskador. Använd ögonskydd/ ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
Detaljer
Passar en automatisk dosering
Manuell dosering
Kan användas för alla vattenhårdheter
pH-värde vid 20 °C
7,5
Upplösningeffekt för smuts
Mycket bra
Upplösningseffekt för protein
Mycket bra
Upplösningseffekt för fett
Mycket bra
Vithetsgrad
Mycket bra
Medietyp
Tvätteffektsförstärkare
Alkalitet
Neutral
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Tensider
Biologiskt nedbrytbar
Fosfatfri
Effektiv vid temperaturer på 30–90 °C
Särskilt effektiv i lågt temperaturområde
Högeffektiv vid temperaturer på 40 °C
Kort inverkningstid
Skumreglerande
Hög tvätteffekt vid låg dosering
Densitet (20 °C) i g/cm³
1
Utan mikroplast
Enkel användning
Optimal tillsats för alla tvättmedel
Överensstämmer med GHS/CLP
Minsta förvaringstemperatur i °C
0
Maximal förvaringstemperatur i °C
40
Förvaras torrt och frostsäkert
Efter uttag av delmängder måste behållaren stängas igen
Kan användas utan kvalitetsförlust efter upptining
Minsta hållbarhet i månader
36
Självbetjäningstvätterier
Hotell, restaurang
Tvätt av träningskläder
Tvätt av yttergarderob
Tvätt av arbetskläder
Tvättmaskiner
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad

Recently Viewed

Visa alla