ProCare Shine 40 GC - 5 l

Spolglans, 5 liter med EU-miljömärkning, för sköljning av porslin, bestick och glas.
  • Märkt med EU-miljömärkning
  • Innehåller lätt biologiskt nerbrytbara tensider och citronsyra
  • Skumreducerande effekt för ett optimalt eftersköljningsresultat
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
  • Flytande koncentrat, rekommend. dos: 0,02–0,04 % (0,2–0,4 ml/l)
710,00 kr
887,50 kr
ProCare Shine 40 GC - 5 l
Beskrivning
10714980
  • Märkt med EU-miljömärkning
  • Innehåller lätt biologiskt nerbrytbara tensider och citronsyra
  • Skumreducerande effekt för ett optimalt eftersköljningsresultat
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
  • Flytande koncentrat, rekommend. dos: 0,02–0,04 % (0,2–0,4 ml/l)
Warning icon -
Varning. Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuellakontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Detaljer
Hotell och pensionat
Restaurang, bar och catering
Spa, wellness och sport
Äldreboenden och vårdhem
Skolor och förskolor
Hantverksföretag
Kontor
Läkarmottagningar och vårdcentraler
Yttermått, nettohöjd i mm
250
Yttermått, nettobredd i mm
150
Yttermått, nettodjup i mm
190
Yttermått, bruttohöjd i mm
240
Yttermått, bruttobredd i mm
145
Yttermått, bruttodjup i mm
185
Bruttovikt i kg
5
Fyllnadsnivå i ml
5000
Medietyp
Spolglans
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Komplexbildare (utan fosfat),Tensider,Citronsyra
Lämpligt för glas
Lämpligt för bestick
Lämpligt för plast
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för porslin/keramik
Lämpligt för aluminium
Lämpligt för silver
Skonar dekoren
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
Förbättrar och förkortar torkningen
Neutralt i avloppsvatten
Skumdämpande
Doseringsrekommendation per disk
0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
Stor öppning för doseringslans
pH-värde för diskvattnet
6,5-7
Rekommenderat vattenområde i mmol/l
0-0,535
pH-värde vid 20 °C
2,1
Överensstämmer med GHS/CLP
EU:s miljömärkning
Diskmaskiner, färskvatten
Diskmaskiner ProfiLine
Diskmaskiner, tank
Diskmaskiner, tank, genomräckning
EU ecolabel: DE/038/066
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad
Produktdatablad
Säkerhetsdatablad

Recently Viewed

Visa alla