ProCare Shine 11 OB - 6 kg

Rengöringsmedel, mildalkalisk, 6 kg för optimal rengöring av porslin, bestick och glas.
  • Innehåller aktivt syre och fosfat
  • Mycket bra rengöringseffekt vid t.ex. rester av kaffe och te
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
  • Doseringsrekommendation: 20–25 g per disk respektive 2–5 g/l
  • Speciellt designad för Miele Professional
710,00 kr
887,50 kr
ProCare Shine 11 OB - 6 kg
Beskrivning
10582700
  • Innehåller aktivt syre och fosfat
  • Mycket bra rengöringseffekt vid t.ex. rester av kaffe och te
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
  • Doseringsrekommendation: 20–25 g per disk respektive 2–5 g/l
  • Speciellt designad för Miele Professional
Warning icon -
Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögon/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Detaljer
Hotell och pensionat
Restaurang, bar och catering
Spa, wellness och sport
Äldreboenden och vårdhem
Skolor och förskolor
Hantverksföretag
Kontor
Läkarmottagningar och vårdcentraler
Avlägsnar kaffe- och terester
Mycket bra
Avlägsnar stärkelse/protein
Mycket bra
Avlägsnar intorkade matrester
Mycket bra
Avlägsnar fastbränt fett
Mycket bra
Avlägsnar fett
Mycket bra
Yttermått, nettohöjd i mm
214
Yttermått, nettobredd i mm
233
Yttermått, nettodjup i mm
233
Yttermått, bruttohöjd i mm
214
Yttermått, bruttobredd i mm
233
Yttermått, bruttodjup i mm
233
Diameter i mm
233
Kapacitet i g
6000
Bruttovikt i kg
6
Doseringsrekommendation per disk
20-25 g / 2-5 g/l
Smutsighetsgrad
Stark
pH-värde för diskvattnet
11-11,5
Rekommenderat vattenområde i mmol/l
0-0,535
Medietyp
Milt alkal. rengöringsmedel
Aggregationsform
Pulver
Innehåll
Alkalier,Blekmedel baserat på syre,Fosfat
Lämpligt för glas
Lämpligt för bestick
Lämpligt för plast
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för porslin/keramik
Lämpligt för aluminium
Lämpligt för silver
Skonar dekoren
Förhindrar korrosion
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
Överensstämmer med GHS/CLP
Diskmaskiner, färskvatten
Diskmaskiner ProfiLine
Diskmaskiner, tank
Diskmaskiner, tank, genomräckning
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktdatablad
Produktblad
Säkerhetsdatablad

Recently Viewed

Visa alla