ProCare Shine 10 MA - 10 l

Flytande diskmedel, milt alkaliskt, 10 l för optimal disk av porslin, bestick och glas.
  • Fritt från fosfat och klor
  • För lätt till medelsvår nedsmutsning
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
  • Flytande koncentrat, rekommenderad dos: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
  • Särskilt utvecklat för Miele Professional
1.050,00 kr
1.312,50 kr
ProCare Shine 10 MA - 10 l
Beskrivning
10327970
  • Fritt från fosfat och klor
  • För lätt till medelsvår nedsmutsning
  • För användning i kommersiella diskmaskiner
  • Flytande koncentrat, rekommenderad dos: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
  • Särskilt utvecklat för Miele Professional
Warning icon -
Varning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögon/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Detaljer
Hotell och pensionat
Restaurang, bar och catering
Spa, wellness och sport
Äldreboenden och vårdhem
Skolor och förskolor
Hantverksföretag
Kontor
Läkarmottagningar och vårdcentraler
Avlägsnar kaffe- och terester
Bra
Avlägsnar stärkelse/protein
Bra
Avlägsnar intorkade matrester
Bra
Avlägsnar fastbränt fett
Bra
Avlägsnar fett
Mycket bra
Yttermått, nettohöjd i mm
315
Yttermått, nettobredd i mm
190
Yttermått, nettodjup i mm
230
Yttermått, bruttohöjd i mm
315
Yttermått, bruttobredd i mm
190
Yttermått, bruttodjup i mm
230
Bruttovikt i kg
13
Fyllnadsnivå i ml
10000
Doseringsrekommendation per disk
2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Stor öppning för doseringslans
Smutsighetsgrad
Lätt till medel
pH-värde för diskvattnet
10-11
Rekommenderat vattenområde i mmol/l
0-0,535
Medietyp
Milt alkal. rengöringsmedel
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Alkalier,Komplexbildare (utan fosfat)
Lämpligt för glas
Lämpligt för bestick
Lämpligt för plast
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för porslin/keramik
Lämpligt för aluminium
Lämpligt för silver
Skonar dekoren
Förhindrar korrosion
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset
Överensstämmer med GHS/CLP
Diskmaskiner, färskvatten
Diskmaskiner ProfiLine
Diskmaskiner, tank
Diskmaskiner, tank, genomräckning
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Säkerhetsdatablad
Produktblad

Recently Viewed

Visa alla