ProCare Med 64 LUB - 200 ml

Vårdande medel instrument, 200 ml för sprutning, för manuell skötsel av medicinprodukter.
 • Smörjer länkar, gångjärn och glidytor
 • Mycket materialskonande för skydd mot instrumentförslitning
 • För skydd mot korrosion, rost, avlagringar och fläckbildning
 • Av högkvalitativ medicinsk vitolja, utan allergener
 • Ånggenomsläpplig olja som passar för sterilisering
 • Återvinningsbar förpackning
207,00 kr
258,75 kr
ProCare Med 64 LUB - 200 ml
Beskrivning
11848680
 • Smörjer länkar, gångjärn och glidytor
 • Mycket materialskonande för skydd mot instrumentförslitning
 • För skydd mot korrosion, rost, avlagringar och fläckbildning
 • Av högkvalitativ medicinsk vitolja, utan allergener
 • Ånggenomsläpplig olja som passar för sterilisering
 • Återvinningsbar förpackning
Warning icon -
Fara. Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
Detaljer
Medietyp
Vårdande medel
Aggregationsform
Spray
Innehåll
Parrafinolja
Minsta förvaringstemperatur i °C
5
Maximal förvaringstemperatur i °C
25
Passar för manuell rengöring av instrument och utensilier
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter
Passar kirurgiska instrument
Passar alla metaller som används i medicinska produkter
Passar inte för polymerer
Passar kirurgiska instrument med rörliga delar
Yttermått, nettohöjd i mm
174
Yttermått, nettobredd i mm
50
Yttermått, nettodjup i mm
50
Yttermått, bruttohöjd i mm
174
Yttermått, bruttobredd i mm
50
Yttermått, bruttodjup i mm
50
Bruttovikt i kg
0
Fyllnadsnivå i ml
200
Manuell skötsel
Sehr gut
Allmänmedicin
Kirurgi
Dermatologi
Gynekologi
Öron-näsa-hals
Oftalmologi
Urologi
CE
Överensstämmer med GHS/CLP
pH-värde vid 20 °C
10
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin
Stora diskdesinfektorer, medicin
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad

Recently Viewed

Visa alla