ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]

Spolglans, neutralt, 1 l med uthällningshjälp för eftersköljning av instrument/utensilier biokompatibelt.
  • Betydligt kortare torktider med minskad fläckbildning
  • Klar och ren diskning genom sänkning av ytspänningen
  • Underlättad dosering med exakt uthällningshjälp
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
180,00 kr
225,00 kr
ProCare Med 40 - 1 l [Typ 1]
Beskrivning
11848290
  • Betydligt kortare torktider med minskad fläckbildning
  • Klar och ren diskning genom sänkning av ytspänningen
  • Underlättad dosering med exakt uthällningshjälp
  • Återvinningsbar förpackning inklusive förslutning och etikett
Warning icon -
Varning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Tvätta händer grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd ögonskydd / ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
Detaljer
Medietyp
Spolglans
Aggregationsform
Flytande koncentrat
Innehåll
Konserveringsmedel,Organiska syror,Tensider,Icke-joniska tensider
Minsta förvaringstemperatur i °C
5
Maximal förvaringstemperatur i °C
25
Lämpligt för rostfritt stål
Lämpligt för aluminium
Lämpligt för icke-eloxerat aluminium
Lämpligt för keramik
Förbättrar och förkortar torkningen
Mycket enkelt att skölja av
Lämpligt för standardinstrument
Lämpligt för eloxerat aluminium
Passar för maskinell rengöring av instrument och utensilier
Passar återanvändbara, värmetåliga, invasiva och icke-invasiva medicinprodukter
Passar kirurgiska instrument
Passar mikrokirurgiska instrument
Yttermått, nettohöjd i mm
217
Yttermått, nettobredd i mm
85
Yttermått, nettodjup i mm
85
Yttermått, bruttohöjd i mm
250
Yttermått, bruttobredd i mm
85
Yttermått, bruttodjup i mm
85
Bruttovikt i kg
1
Fyllnadsnivå i ml
1000
Doseringsrekommendation per disk
0,3–1 ml/l
pH-värde för diskvattnet
7,9
Liten öppning som uthällningshjälp
pH-värde vid 20 °C
7,0
Allmänmedicin
Kirurgi
Dermatologi
Gynekologi
Öron-näsa-hals
CE
Överensstämmer med GHS/CLP
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin
Stora diskdesinfektorer, medicin
Bilagor
Hitta alla bilagor nedan
Produktblad
Säkerhetsdatablad
Produktdatablad

Recently Viewed

Visa alla